Rechtsgebied

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

In Nederland staat de ruimte zeer onder druk. Voor het gebruik van iedere vierkante meter bestaan wel tien ideeën of zelfs claims. De ruimtelijke ordening bepaalt hoe het land wordt gebruikt, wat er gebouwd en aangelegd mag worden en waar de infrastructuur komt te liggen.

Om ons land in te richten bestaat er een woud aan regels, belangen en beginselen die in acht moeten worden genomen. Nieuwe ruimtelijke plannen en regels kunnen fysiek en financieel grote gevolgen hebben. Plannen worden onder een vergrootglas gehouden. Samen met een constante stroom rechtspraak leidt dit soms tot een verrassende nieuwe uitleg van wettelijke bepalingen. Hoewel de ruimtelijke ordening is bedoeld voor iedereen, weten door deze permanente ontwikkeling langzamerhand alleen nog gespecialiseerde professionals de weg.

Onze advocaten beschikken over de kennis en ervaring om alle partijen met raad en daad bij te staan op het gebied van: