Rechtsgebied

Bouwrecht

Wij zijn gespecialiseerde advocaten in bouwrecht, vastgoed, projectontwikkeling en aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

(Internationale) aannemers, projectontwikkelaars, intergouvernementele organisaties en overheden staan wij bij in procedures bij de overheidsrechter en in arbitrage (Raad van Arbitrage voor de Bouw, NAI).

Wij stellen contracten op, onderhandelen, adviseren en procederen geregeld over:

  • Bouwcontracten (traditioneel en ge├»ntegreerd)

  • Claims (meer- en minderwerk, stagnatie)

  • Algemene voorwaarden (UAV, UAV-GC, ALIB)

  • Standaard-bestek systematiek (STABU, RAW)

  • Adviseurs- en architectenrecht (DNR, FIDIC)

  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (CAR, AVB)

  • Aannemingsovereenkomsten

Track record

Ervaringen uit de praktijk

Case 1

Adviseren en vertegenwoordigen van een aannemer betreffende de ontwikkeling van een nieuw 5* hotel in Amsterdam en de aan de uitvoering gerelateerde meerwerkclaims.

Case 2

Adviseren van een waterbedrijf over bouw- en ontwikkelingscontracten betreffende de realisatie van twee (industrie) waterinstallaties.

Case 3

Adviseren van een aannemer over contracten (waaronder de Design & Build-, zekerheden- en financieringsovereenkomsten) betreffende de ontwikkeling van studenten- en jeugdhuisvesting in Amsterdam.

Case 4

Adviseren van waterbedrijven in meer en minderwerk discussies, COVID-19 gerelateerde claims betreffende de realisatie van waterinstallaties en infrastructuur.

Case 5

Adviseren en procederen namens opdrachtgever, waarvan de aannemer het retentierecht heeft uitgeoefend na oplevering van het werk, als gevolg waarvan opvolgende aannemer het werk niet kan betreden en zijn werkzaamheden kan uitvoeren. In kort geding wordt opheffing van het retentierecht gevorderd.