Rechtsgebied

Huur en pacht

Het huurrecht is in beweging. Onze cliënten willen inspelen op ontwikkelingen in de markt en wij begeleiden hen daarbij vanuit onze ruime ervaring in het huurrecht en up-to-date kennis van de markt.

Flexibiliteit

Eén van de ontwikkelingen is de toenemende vraag naar flexibiliteit in wonen en werken, als gevolg van de coronapandemie. Dit leidt tot een stijgende vraag aan flexibiliteit in huurcontracten en/of (tijdelijke) herbestemmingen van het gehuurde.

Verduurzaming

De verduurzamingsopgave zien wij als een andere belangrijke ontwikkeling die grote gevolgen heeft voor het huurrecht. Denk hierbij aan het toenemende gebruik van duurzame methodes van verwarmen en koelen van gebouwen, zoals WKO-installaties of warmtenetten. Of het treffen van energiebesparende maatregelen om te voldoen aan het Klimaatakkoord. Zo geldt voor kantoorruimte per 1 januari 2023 de verplichting om tenminste een energielabel C te hebben. Voldoen kantoren hier niet aan, dan mag het gehuurde niet langer als kantoorruimte gebruikt worden.

Deze verduurzamingsopgave en vernieuwingen knellen soms met bestaande regelgeving en/of gemaakte afspraken. Bovendien raken de vernieuwingen ook andere rechtsgebieden zoals het energierecht, milieurecht, bestuursrecht, zakelijke rechten en/of het bouwrecht. Kennis over al deze rechtsgebieden hebben wij in huis.

Transacties

Onze huurrechtspecialisten begeleiden investeerders en beleggers regelmatig bij vastgoedtransacties, waaronder sale-and-leaseback transacties. Voor het verrichten van (V)DD’s beschikt ons team over de benodigde expertise van zowel het civiele vastgoedrecht, als het milieu- en omgevingsrecht. Wij stellen de koop- en huurovereenkomsten (triple net) op en begeleiden desgewenst de juridische onderhandelingen daarover. Per transactie stellen wij het juiste team aan disciplines samen.

Pacht

Ook hebben wij jarenlange ervaring met een bijzondere vorm van huur, te weten pacht. Wij kunnen adviseren over pachtovereenkomsten, prijzen en over voorkeursrechten van pachters. In voorkomende gevallen verzorgen wij de correspondentie met de Grondkamers. Indien nodig procedeert Van der Feltz advocaten in pachtgeschillen tot en met de Hoge Raad.

Huurrecht algemeen

Uiteraard zijn wij ook voor alle overige voorkomende huurvragen uitstekend bereikbaar. Zo adviseren wij over de totstandkoming van de huurovereenkomst, over discussies tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, zoals gebreken en/of renovaties en/of de wens om tot beëindiging van de huurovereenkomst over te gaan. Met onze bijzondere expertise op het raakvlak van het huur- en bouwrecht kunnen wij u bovendien uitstekend van dienst zijn bij vraagstukken zoals gebreken in (nieuw opgeleverde) huurobjecten, klimaatinstallaties maar ook over funderingsproblematiek.

Track record

Ervaringen uit de praktijk

Case 1

Begeleiden van vastgoedtransacties, waaronder sale-and-leaseback transacties, voor onder meer distributiecentra/magazijnen/datacentres/hotels/

retail, inclusief het opstellen van koop- en (triple net) huurovereenkomsten.

Case 2

Adviseren over WKO-installaties bij projectontwikkelingen op het snijvlak van huurrecht en warmtewet.

Case 3

Adviseren over de gevolgen van COVID-19 op lopende huurovereenkomsten (huurkorting, exploitatieplicht, tussentijdse beëindiging, omzethuur).

Case 4

Procederen voor een verhuurder over schade als gevolg van een dakinstorting in een supermarkt.

Case 5

Adviseren van een instelling inzake de beëindiging van een huurovereenkomst van een GSM-opstelplaats (wegens vrees voor gezondheidsklachten).

Case 6

Begeleiden van totstandkoming huurovereenkomsten (en aanneemovereenkomsten tbv inrichtingswerkzaamheden) voor buitenlandse partijen die zich op de Nederlandse huurmarkt begeven.

Case 7

Adviseren over de label C plicht voor kantoren per 1 januari 2023 en daarmee samenhangende renovatieregelingen.

Case 8

Adviseren van een projectontwikkelaar over de ontwikkeling van het gemengd gebruik van een belangrijke bezienswaardigheid in Nederland en vertegenwoordigen in rechte van die partij in verschillende verhuurder-huurder geschillen.