Rechtsgebied

Aansprakelijkheid en schade

Bij (overheids)handelen of -nalaten kan schade ontstaan. Ook wanneer het handelen rechtmatig geschiedt kan het wenselijk zijn dat deze niet (volledig) voor rekening van de private partij komt.

Dankzij onze specialisatie begeleiden wij cliënten door het woud van het aansprakelijkheidsrecht. Niet alleen als de aansprakelijkheid voortvloeit uit onrechtmatig (overheids)handelen of -nalaten, maar ook wanneer de schade gevolg is van rechtmatig handelen (planschade of nadeelcompensatie).

Wij gaan voor u na of er sprake is van enige te honoreren schadeaanspraak en uw belangen daarbij behartigen.

U kunt bij ons terecht voor verschillende aansprakelijkheidsvraagstukken, waaronder:

  • Onrechtmatige overheidsdaad

  • Planschade

  • Nadeelcompensatie