Juridische informatie

Bankgegevens
Rabobank 
ten name van: Van der Feltz advocaten
IBAN: NL73 RABO 0321 1262 62
BIC: RABONL2U

Derdenrekening
ten name van: Stichting Derdengelden Van der Feltz advocaten
IBAN: NL07 RABO 0321 1322 03
BIC: RABONL2U

BTW
BTW-nummer Van der Feltz advocaten: 822013290B01

Kamer van Koophandel
Van der Feltz advocaten: 27364182
Stichting Derdengelden: 27290965
Bilderdijk Academie: 68686609

Stichting Bilderdijk Academie
Ten name van: Stichting Bilderdijk Academie
IBAN: NL58 RABO 0321 1296 36
BIC: RABONL2U