Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt Van der Feltz advocaten geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden van de daarop geplaatste inhoud.

Van der Feltz advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan leidt tot inbreuk op intellectuele rechten.

Voor het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf schriftelijke toestemming aan Van der Feltz advocaten te worden verzocht.

Indien u vragen heeft over de toepasselijkheid en/of reikwijdte van deze disclaimer, kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met Van der Feltz advocaten.