Willem Van der Werf

Partner
Portret

Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken.

Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten.


Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Verder heeft Willem ervaring met juridische vraagstukken in het openbaar bestuur, zoals openbaarheid en integriteit. Hij is als docent betrokken bij diverse onderwijsinstituten en zit daarnaast in de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en de Modellen voor de Rechtspraktijk van Kluwer.

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Ervaring

Willem adviseert zijn cliënten in gebiedsontwikkelingsprojecten en gebiedstransformatieprojecten. Waar nodig voert hij procedures. Naast zijn kennis en expertise op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht, komt daarin ook zijn expertise op het gebied van het onteigeningsrecht, gronduitgifteovereenkomsten, erfpachtvoorwaarden en erfpachtovereenkomsten goed van pas.

Adviseren en procederen

voor gemeenten in de Randstad over relevante bestemmingsplannen en de onteigeningen die nodig zijn voor de herontwikkeling van kassengebieden en voor de ontwikkeling van een woonwijk van 3.400 woningen.

Adviseren en procederen

voor een vastgoedontwikkelaar, een van de grootste in Nederland, met betrekking tot diverse gebiedsontwikkelingsprojecten in de Randstad.

Adviseren en begeleiden

bij onderhandelingen van een gemeente over de juridische vormgeving van de ontwikkeling van een grote multifunctionele sportaccomodatie.

Adviseur

van Natuurmonumenten bij diverse grootschalige gebiedstransformaties van voormalige groeves en fabrieken naar recreatie- en natuurterreinen.

Aanbevelingen

ProvertyNL's Top-60 Vastgoedjuristen

Chambers Europe 2023

Public Law: Band 3, Environment & Planning: Band 2

"A strong team with relevant expertise combined with business sense; very responsive, easy to reach and solution-oriented."

Legal 500 2023

Environment and Planning (Tier 1)

Van der Feltz has shown not only in depth knowledge of specific (fields of) laws and regulations, but also the ability to integrate insights from various fields into their advice.‘ 'Willem van der Werf combines his expertise with experience in comparable projects, which provided us with new perspectives and enabled us to prevent costly missteps.‘The team is innovative in diversity and knowledge.’ ‘The individuals stand out in knowledge and practical solutions.’ ‘Excellent sparring partners in various legal areas. Expert advice and thinking along with the issues their clients are facing.’

Legal 500 2023

Real Estate (Tier 5)

‘Individual members are highly specialised, thus offering a wide breadth of expertise as a team.’ ‘The work produced was of a high standard, despite tight deadlines.’

Lidmaatschappen

  • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht
  • Bestuurslid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA)
  • Voorzitter Adviescommissie Wet administratieve rechtspraak BES

Publicatie