Publicatie

Kroniek Wet voorkeursrecht gemeenten 2016-2023: adieu Wvg!

Nu het afscheid van de Wvg finaal is, is het tijd om terug te blikken op de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak na het verschijnen van de laatste kroniek, die de periode 2011-2016 besloeg. Omdat de nieuwe wettelijke regeling niet fundamenteel wijzigt, zal de jurisprudentie ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet van belang blijven. In deze bijdrage worden meest interessante uitspraken uit de periode 2016 tot en met heden ten aanzien van de vestiging van het voorkeursrecht en de nietigheidsactie ex art. 26 Wvg beschreven. De Wvg zelf blijft ook na 1 januari 2024 nog gelden voor situaties die vallen onder het overgangsrecht. Daarom worden deze eveneens beschreven.