Publicatie

Civielrechtelijke leerstuk gezag van gewijsde niet van toepassing in belastingzaken

Hof ’s-Hertogenbosch 17 april 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1334, Belastingblad 2024/201.

In belastingzaken vindt het civielrechtelijke leerstuk van het gezag van gewijsde geen toepassing. Feit dat Hoge Raad al heeft beslist over eerder belastingjaar dwingt niet tot dezelfde uitkomst.