Ruben Wiegerink

Partner
Portret

Ruben Wiegerink heeft meer dan vijftien jaar ervaring als cassatieadvocaat en voert in alle instanties procedures over de volle breedte van het privaatrecht en het belastingrecht. Ruben behartigt de belangen van de cliënt optimaal. Hij doorgrondt zaken snel en heeft een scherp oog voor detail.

Met zijn jarenlange ervaring bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad weet Ruben uitstekende resultaten te behalen in cassatieprocedures. Hij heeft een krachtig analytisch vermogen en geeft altijd realistisch advies.


Cassaties

Hij is een bekwaam strategisch adviseur en een waardevolle sparringpartner voor collega-advocaten die overwegen een cassatieprocedure te starten. Ruben zorgt ervoor dat zijn cliënten weloverwogen kunnen beslissen of zij de weg van cassatie inslaan.

 

Hij wordt geregeld ingeschakeld als lawyers’ lawyer, bijvoorbeeld in hoger beroep, vooral in complexe en toonaangevende procedures waarin veel op het spel staat. Hierdoor wordt doelmatig voorgesorteerd op een succesvolle cassatieprocedure.

 

Rechtbank en hof

Naast zijn cassatiepraktijk voert Ruben procedures in feitelijke instanties, bijvoorbeeld op het gebied van het onteigeningsrecht, erfpachtrecht en overheidsprivaatrecht.

 

Fiscalist

Met een schat aan ervaring als fiscalist behandelt Ruben ook belastingzaken waaronder op het gebied van de omzet- en overdrachtsbelasting en belastingen van lagere overheden. Hij adviseert en procedeert met regelmaat, veelal in principiële zaken die leiden tot toonaangevende jurisprudentie.

 

Inzet en toewijding

Ruben heeft oog voor detail en hij is een dienstverlener pur sang die niet terugdeinst voor krappe deadlines. Hij geeft vaak cursussen, ook aan collega-advocaten, en publiceert veel, onder meer annotaties van gerechtelijke uitspraken. Hij is mede-auteur van de jaarlijkse Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden.

 

In 2000 behaalde Ruben de meestertitel en in 2001 de LLM graad (cum laude) aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hij is onder meer lid van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA) en Vereniging Cassatiespecialisten Belastingkamer (VCSB). 

 

Samen met Jacques Sluysmans leidt hij het cassatieteam van Van der Feltz advocaten N.V.

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Ervaring

Voeren van een principiële cassatieprocedure

over een privaat-publieke samenwerking tussen een projectontwikkelaar en een gemeente. Hier ging het om de uitleg van een overeenkomst over de aanleg van een woonwijk.

In meerdere instanties procederen

over de heffing van precariobelasting over ondergrondse leidingen door een gemeente. Hierbij kwam onder meer aan de orde of er privaatrechtelijke toestemming was gegeven voor de aanwezigheid van de leidingen, als gevolg waarvan de heffing niet kon worden opgelegd. Ook werd de vraag beantwoord of de gehanteerde tarieven door de beugel konden.

Procederen

voor een gemeente over de vraag of de gemeente onrechtmatig handelde door tijdens een gesprek met een ondernemer aan te geven dat de ondernemer maatregelen moest treffen, omdat anders zijn onderneming moest worden gestaakt. Bij deze zaak kwamen allerlei aspecten van overheidsaansprakeljkheid en de samenloop met het bestuursrecht aan bod.

Adviseren

over de kwestie of de gemeentelijke aankoop van vastgoed boven de marktwaarde ontoelaatbare staatssteun zou opleveren. Hierbij werd onder meer ingegaan op de diverse mogelijkheden die de gemeente voorhanden had om staatssteun te voorkomen, waaronder een beroep op de de-minimisverordening.

Voeren van een procedure

voor De Nederlandsche Bank over heffingen met betrekking tot financieel toezicht. De voornaamste vraag was of de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving voorzagen in een heffingsbevoegdheid. Daarnaast kwamen aspecten van Europees recht aan bod. De zaak heeft geleid tot de principiële uitspraak van het CbB van 18 september 2018, ECLI:NL:CBB:2018:475. De aangevallen uitspraak werd vernietigd.

Aanbevelingen

Legal 500 2024

Dispute resolution and Supreme Court litigation (Tier 5)

‘It was pleasant to work with Van der Feltz. I found them to be client focused and highly responsive.'

Legal 500 2024

Dispute resolution and Supreme Court litigation (Tier 5)

‘Ruben Wiegerink’s in-depth knowledge and breadth of experience in the area of expropriation law is unsurpassed on the Dutch market – we can always count on Ruben’s expertise and his availability to deliver concise and accurate advise on Supreme Court proceedings.'

Legal 500 2024

Dispute resolution and Supreme Court litigation (Tier 5)

‘Ruben Wiegerink truly stands out in Supreme Court litigation in tax law and expropriation matters. He is a true lawyer and in the shortest possible time provides strategic and highly to-the-point counsel in high-end Supreme Court litigation matters.’

“In zeer korte tijd een kwalitatief hoogwaardig cassatieadvies.” Oktober 2023, Advocaat en belastingkundige

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten
  • Lid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten
  • Lid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht
  • Lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap
  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingdeskundigen