Publicatie

‘Overheadkosten’ behoren tot lasten ter zake zodat opbrengstlimiet niet met meer dan 10% is overschreden

Hof Arnhem-Leeuwarden 26 maart 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:2167, Belastingblad 2024/203

‘Overheadkosten’ behoren tot lasten ter zake zodat opbrengstlimiet niet met meer dan 10% is overschreden. Vanwege interne compensatie bestaat geen belang bij hogerberoepsgronden.