Publicatie

ABRvS 07-06-2023, ECLI:NL:RVS:2023:2213, m.nt. R.J. Donkersloot & E.Y. van Schaik

R. Donkersloot en E. van Schaik hebben een notitie geschreven bij de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het volgende:

Bij besluit van 18 april 2017 heeft het college aan H.D.V. Den Bosch Orhan Gazi omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een Turks cultureel centrum en een moskee op het perceel Zandveldstraat 3 te ’s-Hertogenbosch (hierna: het perceel). Bij besluit van 12 december 2019 heeft het college het door de coöperatie daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard en aan dat besluit het voorschrift verbonden dat tijdens moskee activiteiten geen andere activiteiten in het cultureel centrum mogen plaatsvinden. Bij uitspraak van 14 mei 2021 heeft de rechtbank het door de coöperatie daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 12 december 2019 vernietigd voor zover dit ziet op het daaraan verbonden voorschrift en voor zover hierin geen kostenvergoeding in de bezwaarfase is toegekend, en bepaald dat het vergunningvoorschrift als volgt komt te luiden: "Tijdens de gebedsdienst op de vrijdagmiddag mogen geen andere activiteiten in het cultureel centrum plaatsvinden", en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde onderdelen van het besluit van 12 december 2019. Tevens heeft de rechtbank het college veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de coöperatie van € 1000. De Afdeling heeft vervolgens deze uitspraak vernietigd.