Willem Van der Werf

Partner
Portret

Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken.

Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten.


Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Verder heeft Willem ervaring met juridische vraagstukken in het openbaar bestuur, zoals openbaarheid en integriteit. Hij is als docent betrokken bij diverse onderwijsinstituten en zit daarnaast in de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en de Modellen voor de Rechtspraktijk van Kluwer.

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Ervaring

Willem adviseert zijn cliënten in gebiedsontwikkelingsprojecten en gebiedstransformatieprojecten. Waar nodig voert hij procedures. Naast zijn kennis en expertise op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht, komt daarin ook zijn expertise op het gebied van het onteigeningsrecht, gronduitgifteovereenkomsten, erfpachtvoorwaarden en erfpachtovereenkomsten goed van pas.

Adviseren en procederen

voor gemeenten in de Randstad over relevante bestemmingsplannen en de onteigeningen die nodig zijn voor de herontwikkeling van kassengebieden en voor de ontwikkeling van een woonwijk van 3.400 woningen.

Adviseren en procederen

voor een vastgoedontwikkelaar, een van de grootste in Nederland, met betrekking tot diverse gebiedsontwikkelingsprojecten in de Randstad.

Adviseren en begeleiden

bij onderhandelingen van een gemeente over de juridische vormgeving van de ontwikkeling van een grote multifunctionele sportaccomodatie.

Adviseur

van Natuurmonumenten bij diverse grootschalige gebiedstransformaties van voormalige groeves en fabrieken naar recreatie- en natuurterreinen.

Aanbevelingen

Chambers Europe 2024

Public Law: Band 3, Environment & Planning: Band 2

“Van der Feltz advocaten's team is able to handle complex and sophisticated matters as they have been active in the area for a long time.”

Chambers Europe 2024

Public Law: Band 3, Environment & Planning: Band 2

“They have a specialised environmental and planning practice and they are really good at what they do.”

Legal 500 2024

Environment and Planning (Tier 1)

'The team has all the necessary expertise as well as an expert and practical approach to the issues at hand and the clients’ best interests at heart.’ ‘Fast and to-the-point. They take a practical approach to the issue and tailor advice to the client’s needs.’ ‘Van der Feltz has an outstanding reputation and is a very strong competitor. They have experience on all relevant aspects of real estate law and projects. They are professional and try to get the best results for their clients.’

Legal 500 2024

Real Estate (Tier 5)

'The team is professional and a true partner in various transactions. They are also able to support in cross-border transactions.’

PropertyNL's Top-60 Vastgoedjuristen

Lidmaatschappen

  • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht
  • Bestuurslid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA)
  • Voorzitter Adviescommissie Wet administratieve rechtspraak BES

Publicatie