Publicatie

Noot bij Hoge Raad 24 december 2021 ECLI:NL:HR:2021:1957 (TvAR 2022/8106)

In het kader van onteigeningsprocedure door de Staat gedane toezegging tot aanleggen van brug. Volgens welke maatstaf dient te worden beoordeeld of de Staat gehouden is toezegging na te komen? Toepassing van ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694?