Willem Bosma

Partner
Portret

Willem Bosma oefent een brede praktijk uit voor uiteenlopende partijen binnen het omgevings- en vastgoedrecht.

Willem adviseert zijn cliënten zowel vanuit juridisch als strategisch oogpunt in projecten en bij transacties. Daarnaast procedeert Willem met enige regelmaat ten overstaan van de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke colleges. Willem heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht, het inrichtingengebonden milieurecht, het grondbeleid (in het bijzonder onteigening, Wvg, erfpacht en grondexploitatie) en het energierecht.

Tot zijn cliënten kunnen worden gerekend: projectontwikkelaars, beleggers, bedrijven in de (chemische) industrie, nutsbedrijven en bedrijven die zich bezig houden met (duurzame) energieprojecten, alsmede decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.

Door zijn brede interesse, kennis en ervaring, is Willem in staat snel en strategisch verbanden te leggen en juist dat maakt hem voor zijn cliënten de juiste gesprekspartner. Een praktische insteek en heldere taal stelt hij daarbij voorop. Met zijn brede kennis van zowel de markt als de relevante rechtsgebieden komt hij snel tot de kern van de zaak en vindt hij de juiste oplossingen voor zijn cliënten.


Willem is auteur voor VIND Omgevingszaken (Grondexploitatie) en VIND Bestuursrecht (Wvg) en annoteert regelmatig rechterlijke uitspraken in juridische vaktijdschriften, zoals AB, BR, TBR en O&A. Daarnaast treedt hij graag op als docent (o.a. op het gebied van erfpacht voor Berghauser Pont Academy en op het gebied van grondexploitatie voor Academie voor de Rechtspraktijk). Willem heeft in 2012 de Grotius-opleiding Omgevingsrecht cum laude afgerond.

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Ervaring

Adviseren

van diverse projectontwikkelaars ten aanzien van ‘gasloos’ bouwen.

Strategisch-juridisch advies

over diverse gebiedsontwikkelingen, o.a. Wickevoort Haarlemmermeer; Koningsoord Berkel-Enschot, Tilburg; Noorderhaven, Zutphen; Othene, Terneuzen.

Advisering

Tata Steel ten aanzien van de emissie van stof en grafiet, die als restproduct vrijkomt bij de productie van staal, afkomstig van Harsco, dat op het terrein van Tata Steel in IJmuiden slak verwerkt, hetgeen onrust onder bewoners in de buurt heeft veroorzaakt en de nodige aandacht in de media.

Vertegenwoordigen

provincie Zuid Holland ter zake de milieuvergunningen van Chemours/DuPont in Dordrecht in verband met de gewenste verlaging van de uitstoot van GenX.

Vertegenwoordigen

van de gemeente Dordrecht ten aanzien van de totstandkoming van het bestemmingsplan "Zuidrand van Dubbeldam". Op grond van dit bestemmingsplan is de ontwikkeling van Belthure Park (woningbouw, 220 woningen, en golfterrein) niet langer mogelijk. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente Dordrecht bevoegd is om het bestaande bestemmingsplan aan te passen om het groene polderlandschap te behouden.

Aanbevelingen

Chambers Europe 2023

Public Law: Planning and Environment, Band 2

"Willem is very knowledgeable and pleasant to work with. Solution-oriented with good business sense."

Chambers Europe 2023

Public Law, Band 3

"A strong team with relevant expertise combined with business sense; very responsive, easy to reach and solution-oriented."

Chambers Europe 2023

Energy & Natural Resources: Regulatory, Band 3

"Van der Feltz advocaten has expert knowledge, is consistent and really supportive."

Legal 500 2023 Environment and Planning (Tier 1)

 Van der Feltz has shown not only in depth knowledge of specific (fields of) laws and regulations, but also the ability to integrate insights from various fields into their advice.‘ 

Legal 500 2023 Environment and Planning (Tier 1)

‘Excellent sparring partners in various legal areas. Expert advice and thinking along with the issues their clients are facing.’

Lidmaatschappen

  • Gastdocent bij Amnesty International
  • Lid van de Vereniging voor Onteigeningsadvocaten
  • Lid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht
  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht

Publicatie