Publicatie

Het Didam-arrest praktisch belicht

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad beslist dat een overheidslichaam dat tot gronduitgifte wil overgaan in beginsel ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, door het organiseren van een openbare selectieprocedure waarin op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria wordt bepaald wie in aanmerking komt. Hiervan kan volgens de Hoge Raad slechts worden afgezien, indien op voorhand vaststaat of aannemelijk is dat er slechts één serieuze gegadigde is. In deze bijdrage wordt ingegaan op de praktische betekenis van dit arrest.