Simon Olierook

Senior advocaat
Portret

Simon Olierook is actief binnen het omgevingsrecht met een nadruk op ruimtelijke ordening en bouwen.

Simon is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Hij werkt graag aan complexe projecten. Wanneer het speelveld door een opeenstapeling van belangen kleiner wordt, vindt Simon het juist een uitdaging zijn weg te vinden door wet- en regelgeving om voor een doorbraak te zorgen. Door vanaf het begin af aan betrokken te zijn bij die projecten, begeleidt hij zijn cliënten met strategische juridische advisering naar de juiste oplossingen. Simon procedeert ook regelmatig bij bestuursrechtelijke colleges. Met zowel bedrijven als decentrale overheden als cliënt heeft Simon een breed blikveld.


Simon studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij rondde de masters Encyclopedie en Filosofie van het Recht én Staats- en Bestuursrecht af. Hij treedt regelmatig op als docent voor de Berghauser Pont Academy (stikstof) en Schulinck Opleidingen (ruimtelijke ordening en bouwen). Simon heeft in 2019 de specialisatieopleiding Grotius Omgevingsrecht cum laude voltooid.

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Ervaring

Adviseren en procederen

voor projectontwikkelaars over (woningbouw)projecten, waaronder transformatie van bedrijventerreinen en binnenstedelijke herstructureringsprojecten.

Adviseren en procederen

voor overheden over diverse ruimtelijke ordeningskwesties en algemeen bestuursrecht

Adviseren en procederen

voor projectontwikkelaars en industrie over natuurbeschermingskwesties (stikstof).

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)
  • Aspirant-lid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA)
  • Lid (en oud-voorzitter 2015-2016) van de Vereniging De Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden