Brim Tonino

Advocaat
Portret

Brim Tonino is advocaat vastgoedrecht en houdt zich bezig met kwesties op het gebied van onder meer gronduitgifte, projectontwikkeling, aanbestedingen, huur en bouw.

Brim is sinds 2018 advocaat en is gespecialiseerd in vastgoed-, bouw- en aanbestedingsrecht. Zijn werk bestaat uit adviseren en procederen voor zowel (semi-)overheden als marktpartijen zoals ontwikkelaars, aannemers en investeerders. Omdat Brim niet uitsluitend voor één type cliënte optreedt, is hij in staat om het volledige speelveld te betrekken bij zijn advisering en (proces)strategie. Brim publiceert en doceert regelmatig op het gebied van zowel het vastgoed- en bouwrecht als het aanbestedingsrecht. Recentelijk publiceerde hij samen met Marc Houweling (beiden lid van de redactieraad) in het tijdschrift ‘Vastgoedrecht’ over het ‘Wetsvoorstel rechtsbescherming bij aanbesteden’ en doceerde hij - ook samen met Marc Houweling - over de aansprakelijkheid na oplevering (en daarmee de Wkb). Buiten deze twee ontwikkelingen, die van zijn cliënten bijzondere aandacht vragen, volgt hij ook nauwgezet de ontwikkelingen inzake gronduitgifte en aldus het Didam-arrest.

 

Naast dat Brim overwegend in het civiele vastgoedrecht opereert, is hij ook werkzaam binnen het bestuursrecht en heeft hij onder meer ervaring in het subsidierecht en inzake de Wet open overheid.

 

Zijn interesse in de bouw- en vastgoedpraktijk komt verder tot uiting in zijn voorzitterschap van de Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen en zijn lidmaatschap bij Jong Onroerend Goed Den Haag (JOH). Tot slot heeft hij ook zijn ervaring en kennis verbreed, omdat hij tijdens zijn studie (Staats- en bestuursrecht en Financieel recht) aan de Universiteit Leiden werkzaam is geweest bij de rechtspraak én bij een zelfstandig bestuursorgaan. Daarnaast heeft hij aan Monash University (Melbourne, Australië) gestudeerd.

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Ervaring

Adviseren

van meerdere marktpartijen bij de sale & lease back van hun kantoor-/bedrijfspanden/industrieel vastgoed, waarbij ‘as is, where is’ is verkocht en een (absolute) triple net huurovereenkomst is gesloten.

Adviseren en succesvol vertegenwoordigen

van een drinkwaterbedrijf in een kort geding procedure over een Europese aanbesteding van bouwmaterialen.

Vertegenwoordigen

van een overheid bij gronduitgifte op basis van de regels vastgesteld in het Didam-arrest.

Adviseren

van een projectontwikkelaar over de ontwikkeling van het gemend gebruik van een belangrijke bezienswaardigheid in Nederland en vertegenwoordigen in rechte van die partij in verschillende verhuurder-huurder geschillen.

Adviseren en vertegenwoordigen

van een beveiligingsbedrijf in een reeks kort geding- en hoger beroep procedures over aanbestedingen voor beveiligingsdiensten aangaande openbaar vervoer en infrastructuur.

Adviseren en vertegenwoordigen

van een gemeente in verschillende verhuurder-huurder geschillen in het centraal station gebied.

Vertegenwoordigen

van vastgoedeigenaren in meerdere procedures bij de kantonrechter inzake gebreken, huren in strijd met de contractuele bestemming en de redelijkheid van de huurprijs.

Aanbevelingen

Legal 500

‘Van der Feltz has shown not only in-depth knowledge of specific (fields of) laws and regulations, but also the ability to integrate insights from various fields into their advice’.

‘Willingness to cooperate internally and a focus on our goals as a customer’.

‘They are easy to get in contact with and feel really committed to our project’.

‘In our project, they have shown the pros and cons of various options, creating an open discussion on the best way forward’.

‘On a personal level they are able to connect to people by listening to their concerns’.

‘Small team, great advice, fast and accurate, a no-nonsense boutique law-firm’.

‘Van der Feltz has a practical approach and as a boutique firm profound knowledge around Dutch construction law. It is a professional team that also can participate in cross border transactions.'

'The team is professional and a true partner in various transactions. They are also able to support in cross border transactions.’

Lidmaatschappen

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Bestuurslid van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ)
  • Lid van Jong Onroerend Goed Den Haag (JOH)

Publicatie