Willemijn Polders

Advocaat
Portret

Willemijn is voornamelijk actief in het milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht, met een specialisatie in vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast heeft zij bijzondere affiniteit met het gemeente- en decentralisatierecht en de openbaarheid van overheidsinformatie (Wob en Woo).

Willemijn adviseert en procedeert voor zowel private partijen als (decentrale) overheden, in het bijzonder bedrijven in de (zwaardere) industrie en toezichthouders. Haar interesse in en ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen maken dat Willemijn juridisch én strategisch met cliënten kan meedenken om praktische en duurzame oplossingen te vinden. 


Willemijn studeerde Staats- en Bestuursrecht in Leiden en werkte tijdens haar master al bij Van der Feltz advocaten als juridisch medewerker. Zij woonde eerder in Frans-Canada en studeerde Frans recht aan Panthéon-Assas (Paris 2). Daarna maakte zij een uitstap naar de landelijke politiek en rechtswetenschap, waar zij zich bezighield met verschillende institutionele en rechtsstatelijke onderwerpen. In haar vrije tijd zet Willemijn zich in voor Lawyers 4 Lawyers, het kunst- en cultuurgilde Haagse Muze en voor kinderen met een leesachterstand in Den Haag (Stichting Avrasya).

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
  • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Lid van de Vereniging Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ)
  • Lid van het Volkenrechtelijk Dispuut B.M. Telders