Publicatie

Noot bij Rb. Zeeland-West-Brabant 19 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7771 (Belastingblad 2023/69)

Belanghebbende wordt ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in beslissing op dwangsomverzoek.