Publicatie

Noot bij Rb. Rotterdam 3 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1983 (Belastingblad 2023/184)

Vergeefs verzoek van heffingsambtenaar om immateriële schadevergoeding rechtstreeks aan belanghebbende.