Publicatie

Noot bij Hoge Raad 9 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1835 (Belastingblad 2023/50)

E-mailbericht van belanghebbende moet worden aangemerkt als een ingebrekestelling zodat de inspecteur een dwangsom wegens het niet tijdig beslissen is verschuldigd.

Publicaties