Publicatie

Maatschappelijk verantwoord inkopen: van MVI naar MVOI

Als vervanger van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen uit 2016 (Manifest MVI) heeft de Rijksoverheid recentelijk het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (Manifest MVOI) gepubliceerd. Het doel van dit in april 2022 uitgebrachte manifest is het verbinden van overheden en marktpartijen, en, het stimuleren van ambitieus maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen om maatschappelijke doelen te halen. Deze maatschappelijke doelen zien onder meer op verbetering van milieu (inclusief biodiversiteit), beperking van de gevolgen van klimaatverandering, zorgen voor ketenverantwoordelijkheid en stimulering van de circulaire economie, diversiteit, inclusie en social return.

In 2019 kochten de Nederlandse overheden gezamenlijk voor ruim 85 miljard euro aan producten, werken en diensten in (waarvan ongeveer 25 miljard euro is besteed in de bouwsector). Gelet op deze omvang van de jaarlijkse overheidsinkoop is de veronderstelling dat overheden een (grote) impact op urgente maatschappelijke vraagstukken kunnen maken. Door maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken, kunnen overheden – volgens het Manifest MVOI – ervoor zorgen dat zij, enerzijds, zelf bijdragen aan een betere wereld en, anderzijds, marktpartijen kunnen bewegen om duurzame en sociale producten te ontwikkelen en te leveren. Om overheden te stimuleren maatschappelijk verantwoord in te kopen, zijn er eerder in 2012 en 2016 vergelijkbare manifesten gepubliceerd en door vele overheidslichamen ondertekend. De opvolger van het manifest uit 2016 (Manifest MVI) betreft het Manifest MVOI dat door de Rijksoverheid in april 2022 gepubliceerd.