Publicatie

Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2023

In deze jaarlijkse kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden, die dit jaar voor de veertiende keer in Belastingblad verschijnt, worden de belangwekkende ontwikkelingen in de rechtspraak van het afgelopen jaar voor de praktijk geschetst en van enig commentaar voorzien. De kroniek bestaat grotendeels uit een bespreking van de arresten die de Hoge Raad in 2023 heeft gewezen. Verder is er afgelopen jaar een opvallend aantal conclusies door de procureur-generaal genomen in zaken over lokale belastingen, waarin nog geen arrest is gewezen door de Hoge Raad. Ook die conclusies bespreken Bergman en Wiegerink. De daaropvolgende arresten komen ongetwijfeld in de volgende kroniek aan bod.