Publicatie

Inschrijfkosten gaan voor de baat uit. 2e Herziening Gids Proportionaliteit; baat het niet dan schaadt het niet

Op 3 juli 2019 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de 2e Herziening van de Gids Proportionaliteit aan de Tweede Kamer aangeboden, die voorstelt om de vergoeding van inschrijfkosten te regelen voor omstandigheden die daartoe nopen.

In dit overzichtsartikel beschouwen Marc Houweling en Brim Tonino deze wijziging, alsmede de achtergronden die tot de Herziening hebben geleid, en beantwoorden zij de vraag of deze wijziging juridisch noodzakelijk moet worden beschouwd, of anderszins wenselijk is.

Zij concluderen dat aanpassing van de Gids Proportionaliteit in de vorm van de voorgestelde Herziening voor de afdwingbaarheid van een inschrijfkostenvergoeding - juridisch gezien - niet strikt noodzakelijk is. Reden hiervoor is dat een dergelijke vergoeding al via het proportionaliteitsbeginsel civielrechtelijk kan worden afgedwongen. Wel kan de wijziging van waarde zijn, omdat er een signaalfunctie naar de aanbestedende diensten vanuit gaat. Verder dichten zij de op handen zijnde Herziening geringe juridische waarde toe voor de situatie dat tot intrekking van een aanbestedingsprocedure wordt beslist door een aanbestedende dienst.