Publicatie

Energielabel C: het gebruiksverbod voor kantoren en de handhaving daarvan

Met ingang van 1 januari 2023 geldt een gebruiksverbod voor kantoorgebouwen die geen geldig energielabel C hebben geregistreerd. Nog steeds voldoet ongeveer de helft van de kantoorpanden niet aan de labelplicht. De minister dringt bij gemeenten aan op handhaving. Voor wiens rekening en risico komt de labelplicht: verhuurder of huurder?

Susanne van de Pest en Tijn Slegers schreven voor Huurrecht in Praktijk van Sdu een artikel hierover.