Susanne van de Pest

Senior advocaat
Portret

Susanne houdt zich als advocaat bezig met het civiele vastgoed. Gefascineerd door de gebouwde omgeving, daar waar mensen werken en wonen, heeft zij zich gespecialiseerd in het huurrecht en in het civiele bouwrecht.

Zij treedt op voor (project)ontwikkelaars, (internationale) investeerders, aannemers, (lokale) overheden, waterbedrijven, zorginstellingen en ondernemers in onder meer de retail en horeca. Cliënten waarderen haar expertise, betrokkenheid en het gemak waarmee zij een plezierige werksfeer schept om samen te werken. Praktisch, snel tot de kern, resultaatgericht en met het oog voor de belangen van betrokken partijen.


Als huurrechtspecialist adviseert en procedeert zij over alle veel voorkomende vraagstukken, in het bijzonder waar het gaat om de huur van kantoor- en bedrijfsruimte. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar de transformatie van bestaande (oude) panden naar een nieuwe bestemming en de verduurzamingsopgave. Denk hierbij aan de rechten en verplichtingen van huurders en verhuurders als het gaat om renovatie, verduurzamingsmaatregelen (label C), (gebrekkig) binnenklimaat en WKO-installaties.


Daarnaast heeft Susanne in het civiele bouwrecht alle facetten voorbij zien komen (RAW, UAV, UAV-GC) en veelvuldig geprocedeerd bij zowel de burgerlijke rechter, als in arbitragezaken. Het behandelen van juridische vraagstukken met een technisch karakter, waarin samengewerkt wordt met deskundigen uit verschillende (technische) disciplines, spreekt haar bijzonder aan.


Susanne heeft een groeiende internationale praktijk. Buitenlandse partijen actief in bouw en vastgoed adviseert zij met betrekking tot vraagstukken op het gebied van huur- en/of bouwrecht. Ook wordt zij als huurrechtspecialist ingeschakeld bij vastgoedtransacties, waaronder sale-and-lease-back transacties en het opstellen en beoordelen van (triple net) huurovereenkomsten.


Susanne doceert onder meer bij het Instituut voor Bouwrecht, VHA, CPO, geeft lezingen en publiceert regelmatig over onderwerpen binnen haar vakgebieden.

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Ervaring

Adviseren en procederen

over alle voorkomende huurrechtelijke vraagstukken van een beleggingsfonds (1500 woningen/bedrijfsruimte).

Adviseren

van een verhuurder van een multitenant complex (290 en 230a-bedrijfsuimte) over tijdelijke verhuur vooruitlopend op grootschalige herontwikkeling.

Procederen

voor een hotelonderneming over coronagerelateerde discussies en huuropzegging wegens dringend eigen gebruik.

Procederen

voor een verhuurder over miljoenenschade van een supermarkt ten gevolge van een dakinstorting.

Adviseren

van een buitenlandse investeerder bij de aankoop van Europese productiefaciliteiten van een wereldwijde fabrikant van aluminium gevel- en deksystemen in de glastuinbouw via een sale and lease back transactie met een ‘triple net’ huurovereenkomst voor de duur van 20 jaar.

Vertegenwoordigen

van een hoofdaannemer in een civiele procedure inzake verborgen gebreken bij de realisatie van een studentencampus.

Adviseren

van waterbedrijven betreffende de realisatie van (industriële) waterinstallaties en bijbehorende infrastructuur.

Adviseren en vertegenwoordigen

van een hoofdaannemer in een Fast Track bindend adviesprocedure bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen betreffende de transformatie van een kantoorpand naar woningen.

Aanbevelingen

Legal 500 2022

Construction (Tier 3)

'Small team, great advice, fast and accurate, a no-nonsense boutique law-firm.’ ‘On a personal level they are able to connect to people by listening to their concerns.’ ‘Susanne van de Pest and Marc Houweling have a hands-on mentality, they are accurate and provide practical advice.’

Legal 500 2022

Real Estate (Tier 5)

‘Individual members are highly specialised, thus offering a wide breadth of expertise as a team.’ ‘The work produced was of a high standard, despite tight deadlines.’ ‘Van der Feltz has shown not only in-depth knowledge of specific laws and regulations, but also the ability to integrate insights from various fields into their advice.’

PropertyNL's Top-60 Vastgoedjuristen

Who's Who Legal Future Leader Construction 2022

WWL: 'Peers and clients say: "Susanne is always fully and thoroughly prepared" "She communicates very clearly and is particularly very customer-friendly in her services"

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor Huurrechtadvocaten
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
  • Lid van de Vereniging voor Vastgoed Juristen

Publicatie