Tijn Slegers

Senior advocaat
Portret

Na zijn masters Civiel recht en Omgevingsrecht aan de Universiteit Leiden respectievelijk de Universiteit van Amsterdam is Tijn enkele jaren werkzaam geweest als advocaat op de Zuidas in Amsterdam.

Bij ons op kantoor is hij als advocaat actief in het bestuur(proces)recht, met een specialisatie in het ruimtelijke ordenings-, milieu- en handhavingsrecht. Deze specialisaties zet Tijn met name in binnen de energiesector en op het gebied van (onshore en offshore) gaswinning, geothermie en windenergie. Tijn treedt op voor zowel ondernemingen als overheden, toezichthouders en belangenorganisaties. Hij staat regelmatig cliënten bij in de (chemische) industrie die worden geconfronteerd met (bestuursrechtelijk) toezicht en handhaving door omgevingsdiensten, Inspectie SZW, en SODM. Daarnaast begeleidt hij bestemmingsplan-, vergunnings- en handhavingstrajecten. Tevens adviseert Tijn bij bedrijfsovernames in voornoemde sectoren, alsmede in de vastgoedsector.


Met deze ruime ervaring kan hij goed een realistische inschatting maken van ieders belangen, snel tot concrete en heldere advisering komen en een gunstig resultaat bereiken voor zijn cliënten. Een praktische insteek en heldere taal stelt hij daarbij voorop. Tijn is voor zijn cliënten een ‘sparring partner’; hij denkt verder dan louter de juridische aspecten en betrekt de eventuele politiek-bestuurlijke context bij zijn advisering.


Met enige regelmaat annoteert Tijn rechterlijke uitspraken in juridische vaktijdschriften, zoals TBR en Gemeentestem. Hij is coauteur van het ‘Handboek Milieurecht’ (4e geheel herziene druk). In 2017 rondde Tijn de Grotius Specialisatie opleiding Omgevingsrecht succesvol af. Tevens is hij in 2017 een half jaar gedetacheerd geweest bij een internationale energieproducent.

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Ervaring

Adviseren

van een buitenlandse investeerder gespecialiseerd in Europese sale & lease back transacties bij de aankoop van de Europese productiefaciliteit van een wereldwijde fabrikant van auto-onderdelen via een sale and lease back transactie met een ‘triple net’ huurovereenkomst voor de duur van 20 jaar.

Adviseren en procederen

over onshore en offshore (proef)boringen naar aardgas voor mijnbouwondernemingen.

Adviseren en procederen

over winningsplannen voor winning van aardgas voor mijnbouwondernemingen.

Begeleiding van decentrale overheden en omgevingsdiensten

bij diverse handhavingstrajecten wegens onvergunde lozingen van zeer zorgwekkende stoffen.

Adviseren en procederen

voor projectontwikkelaars over (woningbouw)projecten, waaronder transformatie van bedrijventerrein en binnenstedelijke herstructureringsprojecten.

Begeleiding van cliënten

bij het identificeren van juridische kansen en risico’s alsook het oplossen van juridische vragen in de energiesector (eigendom van energie-infrastructuur, begeleiden overname windparken).

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)
  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER)

Publicatie