Publicatie

De Omgevingswet; het voorkeursrecht

De positie van de notaris onder de regeling van het voorkeursrecht in de Omgevingswet: oude wijn in nieuwe zakken?