Michelle de Rijke

Partner
Portret

De praktijk van Michelle bestrijkt zowel het energierecht als het bestuursrecht. Michelle vertegenwoordigt cliënten in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures over uiteenlopende onderwerpen waaronder vergunningen, ontheffingen, handhavingsbesluiten, schadevergoeding bij (on)rechtmatige overheidsdaad en de Wet open overheid.

Zij is sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt in 1998 actief in de energiesector. Zij adviseert energiebedrijven, netbeheerders, projectontwikkelaars, decentrale overheden, grootverbruikers en belangenorganisaties in de hele keten van productie, transport en levering van energie met een focus op het proces van de energietransitie. Dit omvat hernieuwbare energieprojecten (warmte, zonne-energie, windenergie, waterstof, biogas), infrastructuur (gesloten distributiesystemen, slimme netten, opslag), tariefregulering, subsidies, aansluit-, transport-, leverings- en exploitatieovereenkomsten, consumentenbescherming en handhaving.


De praktijk van Michelle beweegt zich met regelmaat op het snijvlak van public affairs en strategische juridische advisering en omvat vaak (politiek) gevoelige zaken en projecten die om creatieve en innovatieve oplossingen vragen.


Zij publiceert, geeft cursussen en spreekt regelmatig bij congressen. Michelle wordt door (internationale) gidsen als Chambers Europe en Legal 500 al jaren hoog gewaardeerd als energierecht expert.


In 2018 is zij benoemd als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Michelle is hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht en bestuurslid van de Nederlands Vereniging voor Energierecht. Zij maakt deel uit van de commissie bestuursrecht van de Orde van Advocaten in Den Haag en is voorzitter van de Programmaraad Wet- en regelgeving van de Stichting Warmtenetwerk.

 

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Ervaring

Adviseren

over de vigerende wet-en regelgeving voor de productie van waterstof.

Begeleiden

van energiebedrijven, industrie, en (decentrale) overheid bij het bepalen van hun strategie en toekomstige activiteiten met het oog op nieuwe energiewetgeving, zoals de invulling van de Wetgevingsagenda Energietransitie, het Klimaatakkoord en de Omgevingswet.

Adviseren

van nieuwe toetreders tot de Nederlandse energiemarkt.

Adviseren

van brancheorganisaties bij het opstellen van zienswijzen over het ontwerp voor de Wet collectieve warmtevoorziening.

Adviseren

bij transacties inzake windenergie op land en laadpalen voor elektrische auto’s (regulatory overview, due diligence).

Adviseren

van een gemeente over de ontwikkeling van een warmte-koudeopslagproject.

Adviseren en procederen

over de waardevaststelling van energie-infrastructuur.

Adviseren

van een energiebedrijf over normen voor consumentenbescherming van de ACM.

Adviseren

van een ontwikkelaar van zonne-energieprojecten over de aansluitplicht van de regionale netbeheerder.

Adviseren

over de compensatieregeling voor schade bij de aansluiting van windenergieparken op zee.

Adviseren

van een provincie over de verduurzaming van warmtenetten.

Procederen

voor een onderwijsinstelling over een korting op de jaarlijkse subsidieverstrekking.

Aanbevelingen

Individuele vermelding in Chambers Europe 2024

Energy & Natural resources, Regulatory (Band 2)

“Michelle de Rijke is an excellent, kind and reasonable lawyer.”

Chambers Europe 2024

Energy & Natural resources, Regulatory (Band 3)

“Their expertise is very good, they are one of the few Dutch firms that really understands the oil and gas industry business. They are doing an excellent job.”

Chambers Europe 2024

Energy & Natural resources, Regulatory (Band 3)

“Van der Feltz advocaten provides near instant responses and has on-the-spot advice that is clear and concrete.”

Leading Individual Legal 500 2024

Energy

'Michelle de Rijke does not only look at the legal question at hand but successfully brings in her industry knowledge and broader strategic thinking to forward the interests of her client.'

Legal 500 2024

Energy: Regulatory (Tier 2)

'A team of very flexible and devoted lawyers with good, in-depth knowledge of the industry and capability to quickly acquire new, often technical knowledge, where necessary.’ 'Van der Feltz Advocaten has sound knowledge and a clear focus on the specifics of certain industries.’


Legal 500 2024

Environment and Planning (Tier 1)

‘The team has all the necessary expertise as well as an expert and practical approach to the issues at hand and the clients’ best interests at heart.’ ‘Fast and to-the-point. They take a practical approach to the issue and tailor advice to the client’s needs.’ ‘Van der Feltz has an outstanding reputation and is a very strong competitor. They have experience on all relevant aspects of real estate law and projects. They are professional and try to get the best results for their clients.'

Aanbevolen in Who's who Legal Global Guide

Energy, Oil & Gas, Power/Electricity Renewables

"Michelle de Rijke is a notable name in the Dutch market, endorsed for her impressive experience within the energy sector which spans over 20 years."

Lidmaatschappen

  • Hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht
  • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht
  • Lid van de Commissie Bestuursrecht van de Haagse Orde van Advocaten