Publicatie

Noot bij Rechtbank Den Haag 23 mei 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:7928 (Belastingblad 2023/278)

Opbrengstlimiet legesheffing niet overschreden. Gemeente heeft baten uit legesheffing niet structureel te laag begroot en de kosten kunnen worden aangemerkt als lasten ter zake. De gehanteerde heffingsmaatstaf (“bouwkosten”) is voldoende kenbaar.