Publicatie

Noot bij Rb. Rotterdam 12 juli 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:6161 (Belastingblad 2023/322)

Ondanks overschrijding redelijke termijn geen toekenning immateriële schadevergoeding vanwege zeer gering materieel belang. WOZ-waarde is aannemelijk gemaakt door heffingsambtenaar.