Publicatie

Noot bij Rb. Midden-Nederland 30 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4053 (Belastingblad 2022/437)

De overschrijding van de redelijke termijn leidt op de voet van art. 17 lid 1 Grondwet tot immateriële schadevergoeding.