Publicatie

Noot bij Hoge Raad 21 april 2023, ECLI:NL:HR:2023:652 (Belastingblad 2023/189)