Publicatie

Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 3 mei 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3474 (JBPr 2022/55)

De aantoonbare kennis van het bestreden vonnis van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) met uitsluitende zeggenschap over appellante dient volgens het hof aan appellante te worden toegerekend. Dat heeft gevolgen voor de ingangsdatum van de appeltermijn.