Publicatie

Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:4482 (Belastingblad 2023/254)

Hof past richtsnoer proceskostenvergoeding Belastingkamers Hoven toe, maar rechtbank was niet gehouden dat te doen.