Publicatie

Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 17 oktober 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:8799 (Belastingblad 2023/415)

Vanwege zeer gering financieel belang en uitsluitende oogmerk een proceskostenvergoeding te verkrijgen, is sprake van misbruik van procesrecht.