Publicatie

Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1307 (Belastingblad 2023/132)

Heffingsambtenaar heeft de WOZ-waarde niet te hoog vastgesteld. Belanghebbende wordt niet in de proceskosten veroordeeld, want er is geen sprake van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht.