Publicatie

Noot bij ABRvS 20 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2073 (JM 2022/151)

De omstandigheid dat de laad- en loswal en de molen zich beide in het plangebied van het voorliggende plan bevinden en op korte afstand van elkaar liggen is op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van één ruimtelijke ontwikkeling