Publicatie

Noot bij hof 's Hertogenbosch 19 april 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1276 (Belastingblad 2023/376)

Voor rechtsgeldige bekendmaking van een belastingverordening is niet vereist dat de ondertekende versie wordt gepubliceerd. De verordening dient te vermelden of sprake is van een tijdvak- of tijdstipheffing. Onduidelijkheid hierover is fataal.