Mirella Peletier

Senior advocaat
Portret

Mirella Peletier is sinds 1999 advocaat en vanaf die tijd vrijwel onafgebroken werkzaam geweest in de cassatiepraktijk. Binnen dit specialisme adviseert en procedeert zij over de gehele breedte van het vermogensrecht, met een accent op het algemene vermogensrecht, het contractenrecht (waaronder huurrecht), het insolventierecht, het relatievermogensrecht en het erfrecht.

De afgelopen decennia heeft Mirella in de cassatiepraktijk een uitgebreid track record opgebouwd. Zij behandelde met succes uiteenlopende cassatiezaken, zowel voor eisende partijen als voor verweerders en zowel in vorderings- als verzoekprocedures. Daarnaast stond zij regelmatig maatschappelijke organisaties bij als insprekers in prejudiciële vragenprocedures bij de Hoge Raad.

 

Onderdeel van haar praktijk is de advisering aan advocaten die in hoger beroep procederen. Eventueel ook met het oog op een toekomstige cassatieprocedure. De ervaring leert dat een goed gekozen insteek in hoger beroep de kansen in cassatie vergroot.

 

In haar werk als advocaat maakt Mirella gebruik van haar ervaring als gerechtsauditeur bij de civiele kamer van de Hoge Raad en van haar wetenschappelijke achtergrond. Zij promoveerde in 1999 op een proefschrift over discretionaire wijzigingsbevoegdheden in het contractenrecht (Rechterlijke vrijheid en partijautonomie, Boom Juridische uitgevers).

 

Mirella is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam. Zij doceert en publiceert regelmatig.

 

Mirella is lid van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA).

 

Werkzaam in de rechtsgebieden

Lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA)