Irene Hofhuis

Senior advocaat
Portret

Irene Hofhuis heeft zich gespecialiseerd in het vastgoedrecht, met een focus op het huurrecht. Irene is goed thuis in zowel het huurrecht voor bedrijfsruimtes, zoals winkels, hotels en kantoren, als het huurrecht voor woonruimte.

Irene adviseert en procedeert over alle aspecten van het huurrecht en heeft jarenlange ervaring met zaken over (onder meer) gebreken, huurprijsherzieningen, sloop en renovatie, herindelingen van winkelcentra, huurbeëindigingen en met onderhandelingen over nieuwe huurovereenkomsten. Irene treedt op voor zowel huurders als verhuurders en kan de betrokken belangen goed overzien.

Daarnaast heeft Irene ruime ervaring met zaken over andere aspecten van het (vastgoed)recht, zoals over koop en verkoop en non conformiteit, appartementsrechten, zakelijke rechten en het burenrecht.


Irene zoekt de dingen graag grondig uit om een zaak helemaal in de vingers te krijgen en vervolgens met een praktische insteek voor haar cliënten het beste resultaat te boeken.


Tot haar cliënten behoren beleggers, retailers en andere partijen die met huur en verhuur en andere vastgoedkwesties in aanraking komen.


Irene publiceert regelmatig artikelen, doceert graag en is vaste medewerker van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.

 

Werkzaam in de sectoren

Werkzaam in de rechtsgebieden

Ervaring

Begeleiden

van de totstandkoming van huur- en samenwerkingsovereenkomsten tussen eigenaren van hotelpanden en de beoogd hotelexploitanten.

Adviseren

van een belegger over de herindeling van een winkelcentrum en de daarvoor met de zittende en nieuwe huurders te maken afspraken over huurbeëindiging, verplaatsing van winkelruimtes en nieuwe huurovereenkomsten en het vanaf het begin tot het eind begeleiden van de onderhandelingen met alle betrokken partijen.

Adviseren en procederen

in diverse zaken over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen verhuurder en huurder ten aanzien van de wettelijke eisen voor brandveiligheid van het gehuurde en andere bestuursrechtelijke voorschriften zoals ten aanzien van de planologische bestemming ter plaatse.

Procedures

voeren voor zowel kopers als verkopers van vastgoed in zaken over non conformiteit bij een vastgoedtransactie, in verband met funderingsproblematiek en andere feitelijke en/of juridische gebreken.