Publicatie

Overzicht uitspraken Didam-arrest

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat bij de verkoop van een onroerende zaak een overheidslichaam in principe een mededingingsprocedure moet doorlopen. Na dit baanbrekende arrest volgden er andere uitspraken, waarbij een nadere uitwerking werd gegeven op bepaalde aspecten die voortvloeiden uit het Didam-arrest. Hier treft u een overzicht aan van de relevante uitspraken met een korte toelichting hierop.

Publicaties