Publicatie

Noot bij Rb. Noord-Holland 22 april 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:3375 (JM 2022/138)

Snelheidsverlaging naar 100 km/uur mag niet worden gebruikt in het stikstofregistratiesysteem, omdat deze bronmaatregel zelf niet aan de Habitatrichtlijn voldoet