Publicatie

Noot bij ABRvS 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3159 (JM 2022/150)

Toepassing van de bouwvrijstelling van art. 2.9a Wnb voor het Porthos-project is in strijd met de Habitatrichtlijn