Publicatie

Noot bij ABRvS 15 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1110 (JM 2022/80)

De bouwvrijstelling geldt mogelijk niet bij de plantoets die voor een bestemmingsplan wordt opgesteld.