Publicatie

Noot bij ABRvS 12 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2874 (JM 2023/55)

Het weiden van koeien heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur als de toename van stikstofuitstoot van koeien in de wei weggestreept kan worden tegen een afname van de stikstofuitstoot doordat minder stalmest wordt uitgereden