Publicatie

Het lot van de agrarische 'piekbelasters': kiezen tussen Scylla en Charybdis?

Met een viertal Kamerbrieven van 25 november 2022 is door het kabinet aan aantal belangrijke contouren geschetst van de toekomst van het landelijk gebied. Een groot aantal thema's, actuele ontwikkelingen en toekomstplannen op de korte en langere termijn wordt in deze brieven aan elkaar geknoopt. Hoewel door de vele bomen het bos bijna niet meer is te zien, blijkt dat de stikstofproblematiek het Leitmotiv is.