Publicatie

Het clusterverbod en het mkb

In november 2022 heeft het Economisch Instituut voor de Bouw een rapport gepubliceerd over de positie van het midden- en kleinbedrijf op de infrastructuurmarkt. In dit rapport stelt het EIB vast dat de toename van de projectomvang en de clustering van overheidsopdrachten, de positie van het mkb op de infrastructuurmarkt niet ten goede komen.