Nieuws

Provada Vastgoedlunch Seminar

Op 14 juni a.s. organiseren wij een Vastgoedlunch. Tijdens dit lunchseminar zullen wij u in een kort tijdsbestek op de hoogte brengen van actuele juridische ontwikkelingen op het gebied van vastgoed. Onder meer het Didam-arrest, de Omgevingswet en de onderwerpen 'Verduurzaming van Vastgoed' en 'Prijsstijgingen in de Bouw' zullen aan bod komen.

Programma woensdag 14 juni 

Inloop vanaf 11.45 uur, start 12.15 uur 

  • 12.15 uur: welkomstwoord Marc Houweling, partner

  • 12.20 uur - 12.35 uur: 'De juridische obstakels (en oplossingen) bij verduurzamen vastgoed' Adinda de Jonge, advocaat en Jan Borman, advocaat

  • 12.35 uur - 12.50 uur: 'Didam-arrest: de stand van zaken' Willem Van der Werf, partner  

  • 12.50 uur - 13.20 uur: lunchpauze 

  • 13.20 uur - 13.35 uur: 'Een breed perspectief over prijsstijgingen in de bouw' Brim Tonino, advocaat

  • 13.35 uur - 13.50 uur: 'Bouwen en de Omgevingswet' Joyce van der Holst, advocaat

  • 13.50 uur: nazit 

  • 14.00 uur: einde

'De juridische obstakels (en oplossingen) bij verduurzamen vastgoed' Jan Borman, advocaat en Adinda de Jonge, advocaat: 

Het kabinet heeft als doel gesteld om in 2050 alle gebouwen uitstoot- en aardgasvrij te laten zijn. Om dat doel te halen heeft het kabinet al een aantal maatregelen genomen, bijvoorbeeld het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouw en (vanaf 2026) de verplichte overstap naar (hybride) warmtepompen bij vervanging van de cv-installaties en de verplichting voor kantoorgebouwen om minimaal een energielabel C te hebben. Bij de ontwikkeling en renovatie van vastgoed zijn door de duurzaamheidsambities nieuwe – en complexe – juridische uitdagingen ontstaan. Jan en Adinda lichten de belangrijkste juridische obstakels toe en gaan in op mogelijke oplossingen voor betrokkenen bij de ontwikkeling van vastgoed, zodat de ambities van het kabinet ook vanuit juridisch oogpunt kunnen worden gefaciliteerd.

'Didam-arrest: de stand van zaken' Willem Van der Werf, partner:

Het Didam-arrest houdt sinds 26 november 2021 de gemoederen flink bezig. In het arrest werd bepaald dat bij de verkoop van een onroerende zaak een overheidslichaam in principe een mededingingsprocedure moet doorlopen. Hierna verschenen vele andere uitspraken, die nadere duiding aan het Didam-arrest moeten geven. Willem zal deze zaken bespreken en lijn hierin aanbrengen, daarnaast zal hij tips and tricks geven met betrekking tot de praktijk. 

'Een breed perspectief over prijsstijgingen in de bouw' Brim Tonino, advocaat:

Als gevolg van de uitbraak van de oorlog in Oekraïne zijn prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen op exponentiële wijze gestegen. Brim zal niet alleen de juridische aspecten hiervan in de contractuele relatie aannemer/opdrachtgever bespreken, maar ook deze problematiek in breed perspectief plaatsen. Zo zal hij ingaan op de invloed van deze prijsstijgingen op reeds afgeronde en lopende aanbestedingen, en, op projectontwikkeling in algemene zin. 

'Bouwen en de Omgevingswet' Joyce van der Holst, advocaat:

Wat we er ook van vinden; eindelijk is nu duidelijk dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking zal treden. Vanaf dat moment zal het omgevingsplan het bestemmingsplan vervangen, wordt een groter aantal activiteiten onder het bereik van de omgevingsvergunning gebracht, verdwijnen een aantal instrumenten zoals we die nu kennen en zullen er tegelijkertijd ook enkele nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd. Verder vindt er een zogenoemde knip plaats tussen de (toestemmingen voor de) planologische bouwactiviteit en de technische bouwactiviteit. Ook zal de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Deze wijzigingen vergen een strategische beschouwing van projecten die in ontwikkeling worden gebracht: is het verstandig om de plan- en vergunningenprocedures nu al op te starten, of is het juist beter om te wachten? Tijdens haar presentatie bespreekt Joyce van der Holst in vogelvlucht de wijzigingen die de Omgevingswet voor de bouw- en ontwikkelingspraktijk teweegbrengt, en gaat zij daarnaast in op de aspecten die een rol spelen bij de keuze om een project onder huidig recht op te starten, of te wachten tot nadat de Omgevingswet in werking zal zijn getreden.

Locatie 

Rosarium 
Amstelpark 1, Amsterdam, NH, 1083 HZ 

Routebeschrijving

Rosarium is op loopafstand van de RAI, waar Provada 2023 zal plaatsvinden van 13-15 juni. 
U kunt (betaald) parkeren langs de Europaboulevard.

Aanmelden

U bent van harte welkom, ook als u geen bezoeker bent van Provada. Aanmelden kan tot uiterlijk 13 juni a.s. bij Karlien de Jonge, via: k.dejonge@feltz.nl

Deelname is kosteloos